1. Father and Daughter // Sasamat Lake, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 2. Vancouver // Canada

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 3. Lotus and Rain

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 4. Stroll // Sea to Sky Gondola, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 5. What do you see? // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 6. Planes // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 7. Sea to Sky Gondola  // Squamish, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 8. Little China // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 9. The View // Squamish, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 10. Minimal // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 11. Going up 885m above Sea Level // Sea to Sky Gondola, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 12. Vancouver // BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 13. Delicate Roots // Chinese Garden, Vancouver

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 14. Litter on the Trees // Capilano, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 15. Skywall // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani