1. Shannon Falls // BC, Canada

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 2. Through the Trees // Brandywine Falls, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 3. Sigmoid Road // Squamish, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 4. Father and Daughter // Sasamat Lake, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 5. Vancouver // Canada

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 6. Lotus and Rain

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 7. Stroll // Sea to Sky Gondola, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 8. What do you see? // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 9. Planes // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 10. Sea to Sky Gondola  // Squamish, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 11. Little China // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 12. The View // Squamish, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 13. Minimal // Vancouver, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 14. Going up 885m above Sea Level // Sea to Sky Gondola, BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani

   
 15. Vancouver // BC

  Photography by Mahi Pemasani
  Instagram: @mpemasani